ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΖΟΥΧΟΥΡΙ»