ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

"ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ"