“ΛΑΡΝΑΚΑ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ” PRIMA SCALA

“ΛΑΡΝΑΚΑ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ” PRIMA SCALA

ΛΑΡΝΑΚΑ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Η ιδανική πόλη δεν υφίσταται ως συγκεκριμένη μορφή με συγκεκριμένο τρόπο διάταξης. Είναι το αποτέλεσμα πολεοδομικών  μελετών και θεωριών βάση  στοιχείων που θεωρούνται απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών της. Εν συνεπεία είναι το κράμα του πολιτισμού και του τρόπου ζωής των κατοίκων της.

«Η αρχιτεκτονική είναι πολιτισμός». Εξελίσσεται , αναπτύσσεται και μεταβάλλεται με τη πάροδο του χρόνου χωρίς να πρέπει να αλλοιώνει τις βασικές αρχές  που την διέπουν. Αυτό σημαίνει ότι από τον δομημένο περιβάλλοντα χώρο διαφαίνεται η πολιτιστική ευαισθησία των πολιτών της.

«Η αρχιτεκτονική είναι παιδεία» που διασφαλίζει την ορθή και ποιοτική ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντα χώρου, και θα πρέπει να καλλιεργείται από μικρή ηλικία και να μεταδίδεται στις επόμενες γενιές.

Στο χώρο αυτό, οι  πολίτες κατοικούν, εργάζονται, και διακινούνται.

Βάση των πιο πάνω δεδομένων η πόλη της Λάρνακας σήμερα «στερείται» βασικών στοιχείων που εξασφαλίζουν ποιότητα στη ζωή των κατοίκων της.

Γενικά παρατηρείται «οικοδομική αναρχία» σχεδόν σε όλους του τομείς.

Οι πολεοδομικοί κανονισμοί που βασικά καθορίζουν ολόκληρη την οικοδομική ανάπτυξη και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν τελικά να ελέγξουν το αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται γιατί ο κάθε πολίτης δεν σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο, που ανήκει σε όλους, αλλά προβλέπει μόνο στη δική του απόλυτη ικανοποίηση. Οι μετατροπές / μεταλλάξεις που γίνονται σχεδόν σε όλα τα ιδιωτικά κτίρια μετά από πάροδό ορισμένων χρόνων αλλάζει ολόκληρη την εικόνα της πόλης και αρχίζει να χάνει από τον χαρακτήρα της.

Στο δημόσιο τώρα χώρο οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι αρκετές.  Κατά την γνώμη μου αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον  δεν υπάρχει  πολεοδομικό master plan που να χαράσσει οικοδομική πολιτική  (δηλαδή ανάπτυξη στο περιβάλλοντα χώρο) και δεύτερο η ανάπτυξη θα πρέπει να προβλέπεται και όχι να είναι αποτέλεσμα αναγκών συγκεκριμένης στιγμής η και εποχής.

Τα πιο πάνω μπορεί την δεδομένη στιγμή να θεωρούνται μη εφικτά αλλά υπάρχουν έργα που σίγουρα θα βοηθήσουν την πόλη μας.

Η δημιουργία των τριών πλατειών, που ήδη τα κατασκευαστικά έργα έχουν τροχιοδρομηθεί θα δώσουν μία νέα πνοή στο κέντρο της πόλης. Οι χώροι αυτοί θα μπορούν να «δεχθούν» το κοινό όπως ορίζεται από την πολεοδομική και αρχιτεκτονική έννοια της πλατείας.

Για να πετύχει αυτό υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στην σωστή λειτουργία τους, διακίνηση – συγκοινωνίες και χώροι στάθμευσης.

Και στα δύο παρατηρούμε ότι η πόλη της Λάρνακας χρίζει υποδομής. Δημόσιες συγκοινωνίες, διαπλάτυνση δρόμων όπου χρειάζεται, πεζοδρόμηση δρόμων και πλατειών, δημιουργία νέων πεζοδρομιών κλπ. Όμως σε όλα αυτά τα σημεία χρειάζεται και η συμβολή όλων των πολιτών. Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος σκέψης, αντιμετώπισης και ορθολογιστικής χρήσης τους.

Θα πρέπει ο πολίτης να ταυτιστεί με τη πόλη του και ο κοινόχρηστος χώρος της να «γίνει δικός» του. Η πόλη και όχι οι πολίτες είναι αυτή που πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί αυτή είναι που διαχρονικά μένει και εκφράζει τον πολιτισμό μας.  Για τον λόγω αυτό της προβολής δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο θέμα της ανεξέλεγκτης ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων που κάθε άλλο παρά προβολή επιτυγχάνουν........

Δυστυχώς αυτό ούτε πολιτισμό ούτε παιδεία αναδεικνύει.

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη της Λάρνακας στα επόμενα χρόνια άρχισε να διαφαίνεται και με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως αεροδρόμιο & μαρίνα. Είναι χρέος ολονων μας να αφήσουμε στα παιδία μας μια «ιδανική πόλη» για να ζήσουν....................

« το όραμα  χωρίς πλάνο είναι απλά ένα όνειρο το πλάνο χωρίς όραμα  είναι απλά μια αγγαρεία όμως το όραμα με σχέδιο & πλάνο μπορεί να αλλάξει το αύριο ...»